0976.626.336

BÀN HỌC SINH GỖ THÔNG 1M4 GIÁ TỐT

BÀN HỌC SINH GỖ THÔNG 1M4:

  • KHÔNG GIAN ĐỦ CHỔ CHO 2 BÉ HỌC CÙNG LÚC
  • BẰNG GỖ THÔNG, ĐỘ BỀN VÀ CHẮC CHẮN
  • CHỐNG MÓI MỌT, CHỊU LỰC TỐT.
  • KỆ ĐỂ TẬP VÀ HỘC KÉO TĂNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG
  • BÀN PHỦ LỚP PU BỀN MÀU